Details for Field N43060

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
N43060 59651.16087 175.57333 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43060 59651.16799 175.57333 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43060 59651.17512 175.57333 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43060 59651.18225 175.57333 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220313_2B_N43060_01_0001.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43060_01_0002.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43060_01_0003.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43060_01_0004.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos