Details for Field N43062

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
N43062 59651.21618 181.47500 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43062 59651.22344 181.47500 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43062 59651.23065 181.47500 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
N43062 59651.23786 181.47500 43.06247 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220313_2B_N43062_01_0001.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43062_01_0002.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43062_01_0003.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos
G96_20220313_2B_N43062_01_0004.arch.fz 20220313 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,K. W. Wierzchos