Details for Field S01111

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S01111 59691.439 242.56083 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01111 59691.44417 242.56083 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01111 59691.44935 242.56083 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01111 59691.45452 242.56083 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01111 59683.43921 242.56083 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59683.44552 242.56083 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59683.45183 242.56083 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59683.45814 242.56083 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59641.59749 242.56083 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01111 59641.60455 242.56083 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01111 59641.61161 242.56083 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01111 59641.61868 242.56083 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01111 59693.50008 242.56083 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59693.50693 242.56083 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59693.51379 242.56083 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01111 59693.52065 242.56083 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S01111_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01111_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01111_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01111_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01111_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01111_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01111_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01111_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano