Details for Field S01112

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S01112 59691.46013 244.75583 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01112 59691.46526 244.75583 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01112 59691.47039 244.75583 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01112 59691.47552 244.75583 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01112 59683.46204 244.75583 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59683.4683 244.75583 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59683.47455 244.75583 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59683.48081 244.75583 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59641.60263 244.75583 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59641.6097 244.75583 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59641.61676 244.75583 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59641.62382 244.75583 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59693.49942 244.75583 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59693.50628 244.75583 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59693.51313 244.75583 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59693.51999 244.75583 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01112 59642.7483 244.75583 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59642.75816 244.75583 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59642.76803 244.75583 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01112 59642.77789 244.75583 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S01112_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01112_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01112_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01112_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01112_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01112_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01112_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01112_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano