Details for Field S03052

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S03052 59607.29114 113.74208 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03052 59607.29757 113.74208 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03052 59607.304 113.74208 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03052 59607.31044 113.74208 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03052 59529.54071 113.74208 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03052 59529.54871 113.74208 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03052 59529.55672 113.74208 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03052 59529.56472 113.74208 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03052 59683.12194 113.74208 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03052 59683.12892 113.74208 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03052 59683.13591 113.74208 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03052 59683.14289 113.74208 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220128_2B_S03052_01_0001.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03052_01_0002.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03052_01_0003.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03052_01_0004.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220414_2B_S03052_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03052_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03052_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03052_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano