Details for Field S03060

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S03060 59607.34228 131.41083 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03060 59607.34872 131.41083 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03060 59607.35516 131.41083 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03060 59607.36161 131.41083 -3.31250 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03060 59529.60073 131.41083 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03060 59529.60751 131.41083 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03060 59529.6143 131.41083 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03060 59529.62108 131.41083 -3.31250 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S03060 59683.23447 131.41083 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03060 59683.24146 131.41083 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03060 59683.24845 131.41083 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03060 59683.25544 131.41083 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220128_2B_S03060_01_0001.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03060_01_0002.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03060_01_0003.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S03060_01_0004.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220414_2B_S03060_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03060_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03060_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03060_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano