Details for Field S03104

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S03104 59691.37229 228.58875 -3.31250 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03104 59691.37793 228.58875 -3.31250 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03104 59691.38357 228.58875 -3.31250 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03104 59691.38921 228.58875 -3.31250 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S03104 59683.35666 228.58875 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03104 59683.3636 228.58875 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03104 59683.37055 228.58875 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S03104 59683.3775 228.58875 -3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S03104_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03104_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03104_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S03104_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano