Details for Field S05106

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05106 59691.39439 233.00583 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05106 59691.39948 233.00583 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05106 59691.40457 233.00583 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05106 59691.40966 233.00583 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05106 59683.38381 233.00583 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05106 59683.39074 233.00583 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05106 59683.39766 233.00583 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05106 59683.40458 233.00583 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S05106_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05106_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05106_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05106_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano