Details for Field S05110

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05110 59691.43808 241.84042 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05110 59691.44325 241.84042 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05110 59691.44843 241.84042 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05110 59691.4536 241.84042 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05110 59683.43796 241.84042 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05110 59683.44427 241.84042 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05110 59683.45058 241.84042 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05110 59683.45689 241.84042 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S05110_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05110_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05110_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05110_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano